001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

فروش هواپیماهای گشت زنی آمریکا به کره جنوبی

به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا روزگذشته موافقت خود را با فروش شش هواپیمای گشت زنی شرکت بوئینگ به کره جنوبی اعلام کرده است.
ارزش قرارداد فروش این هواپیماها حدود دومیلیارد دلار تخمین‌ زده می‌شود.
این موافقت بعداز گذشت چند ماه از اعلام نیاز کره جنوبی به هواپیماهای گشت زنی آمریکا،انجام گرفته است کره جنوبی در ماه فوریه از نیاز این کشور به هواپیماهای گشت زنی به منظور آمادگی برای تحرکات احتمالی کره شمالی خبر داده بود.