چالش های امنیت بهداشتی زنان در رشد پوکی استخوان و کمبود پزشک زنان 

با گسترش فقر در کشور و کاهش اشتغال زنان و بحران هسته ای و خروج نخبگان وضعیت بهداشتی زنان نیز دچار بحران شده است . در همین زمینه مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با تشریح جزئیات برنامه آزمایشی شناسایی پوکی استخوان گفت: ناکافی بودن میزان این ویتامین در سطح جامعه به‌ویژه در زنان بسیار بالاست، به‌طوری‌که بین پنجاه تاهفتاد درصد زنان مبتلا به کمبود ویتامین D هستند و همین موضوع هم عاملی برای افزایش پوکی استخوان است.
اما در تحولی دیگر که نشاندهنده کاهش امنیت بهداشتی زنان است، محمد رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی، گفته هفده درصد موارد فوت مادران باردار، عدم دسترسی به متخصص زنان بوده است. وی با اشاره به اینکه میانگین جهانی مرگ مادران باردار در ادامه به بررسی عوامل مرگ مادران باردار پرداخت و گفت در مطالعاتی که در کشور صورت گرفته سن متوسط مادران فوت‌شده 30 تا 35 سال و عمدتاً در زایمان اول بوده است. در این میان 45 درصد ناشی از عدم تخصص کافی کادر است. رئیس‌زاده بار دیگر توزیع پزشکان متخصص را مطرح کرد و گفت آمار دیگری که مهم است این است که در هفده درصد موارد، عدم دسترسی به متخصص زنان باعث مرگ مادر شده که این نشان می‌دهد پراکنش باید تغییر یابد.
جمهوری اسلامی روز به روز از منابع مالی خود در حوزه بهداشتی میکاهد و ان را خرج حوزه های دفاعی خود میکند. امری که ماجراجویی های حکومت روز به روز این وضعیت را بدتر میکند و حتی داروها نیز روز به روز بدتر ازگذشه در دسترس هستند.