پخش زنده تلویزیون ایران فردا

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و شانزدهم

میزگردی با موضوع: انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. در گفتگو میان آقایان یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار)، حسین رئیسی (وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون) و فریدون احمدی (عضو هیئت ...

ببینید »

چهارسو شنبه 26 خرداد 1403

در برنامه‌ی این هفته، طبق روال همیشگی از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت و در هوای رقص و نمایش و کارتون پرسه خواهیم زد. به اتاقهای کار نویسندگان سرک خواهیم کشید و بخش انتهایی برنامه‌ی ما ...

ببینید »