پخش زنده تلویزیون ایران فردا

تفسیر خبر سه شنبه 16 خرداد 1402

آیا بحران اقتصادی در ایران در آستانه انفجارست؟ میهمانان: خانم ماشا رضائی و آقای شروان فشندی سه شنبه ۱۶ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »