پخش زنده تلویزیون ایران فردا

تفسیر خبر سه شنبه 2 آبان 1402

نیمه نخست: دستگاه قضائی ج.ا و زندانیان سیاسی میهمان: فروغ کنعانی (پژوهشگر علوم اجتماعی / مونیخ) نیمه دوم: آوارگان ایرانی در ترکیه میهمان: سمیه راموز (پناهجو/ ترکیه) سه شنبه ۲ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران ...

ببینید »