پخش زنده تلویزیون ایران فردا

تفسیر خبر سه شنبه 3 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به بررسی وضعیت حقوق بشر در زندان های جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت و همچنین بررسی اقدامات دولت حسن روحانی برای بهبود حقوق بشر در ایران، و پیامدهای بحران عراق در ...

ببینید »

صفحه یک سه شنبه ۳ تیر

شجریان شوالیه شد و دولت آبادی در “شرق” شرح نوشت – افشاگری ابتکار از دالتون‌های کت و شلوار پوش در شوراهای شهر‌های کوچک ایران – چرایی زایش داعش از منظر میانه روهای ایرانی – آغاز شکاف ...

ببینید »

اخبار روزانه ایران و جهان سه شنبه 3 تیر

با فریبا شیرازی نگاهی داریم به مهمترین رویدادها و گزارشهای خبری بیست و چهار ساعت گذشته ایران و جهان . در ادامه گزارشهای ویژه ای خواهیم داشت از محمد رضا شاهید و مهیستان بختیاری خبرنگاران تلویزیون ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 2 تیر

در این شماره از برنامه نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر حسام نوذری پیرامون حقایق تاریخی مصر، و در ادامه گفتگویی خواهیم داشت با دکتر عزیزاله سلیمپور در ارتباط با زندگی روبرت حسین ...

ببینید »