پخش زنده تلویزیون ایران فردا

زیر آسمان پاریس شنبه 26 اردیبهشت

همراه با محمدرضا شاهید در این شماره از “زیر آسمان پاریس” ابتدا به سراغ انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه می رویم و نگاهی خواهیم داشت به انتشار کتاب “باغی میان دو خیابان” با تلاش آقایان ...

ببینید »

چهارسو شنبه 26 اردیبهشت

«در این شماره‌ی چهارسو به سراغ نلی زاکس و ادبیات آلمان رفته‌ایم و از نقاشی کهنسال ونیز سراغ گرفته‌ایم. پس از آن با یک باله‌ی متفاوت و یک انیمیشن کوتاه در دنیای رقص و موسیقی و ...

ببینید »