پخش زنده تلویزیون ایران فردا

تفسیر خبر پنجشنبه 4 تیر

در برنامه امشب « تفسیر خبر» چون پنجشنبه شب های اخیر جمشید چالنگی میهمان شما خواهد بود و همراه با او خبرهای کمتر پیدا در ایران را مرور می کنیم از جمله: گمشدن یک دکل نفتی ...

ببینید »

دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم

موضوع برنامه: درمان افسردگی . دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم, برنامه ای است از تلویزیون ایران فردا به میزبانی دکتر “مهرنگ خزاعی” روانشناس بالینی که هدفش گسترش علم روانشناسی, بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات ...

ببینید »

صفحه یک پنجشنبه 4 تیر

با تلویزیون ایران فردا همراه باشید و “صفحه یک” روزنامه های صبح امروز را ورق بزنید. دوستان خود را نیز در جریان اهم اخبار قرار دهید.

ببینید »

آنسوی خبر پنجشنبه 4 تیر

در این برنامه سری میزنیم به دنیای خبر و مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین و رویدادهای سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی بیست و چهار ساعت گذشته . با ما باشید و دوستان و آشنایان خود ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 3 تیر

در این شماره از تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمان ارجمند برنامه آقای دکتر “رضا مریدی” عضو مجلس قانونگذاری انتاریو در کانادا و وزیر پژوهش های علمی و وزیر امور دانشگاه ها، ...

ببینید »