001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

یکی بود یکی نبود

یکی‌ بود، یکی‌ نبود، برنامه تلویزیونی مسعود اسدالهی است که هر هفته چهار شنبه‌ها و شنبه‌ها در ۳ نوبت از تلویزیون جهانی‌ ایران فردا پخش میشود. مسعود اسدالهی می‌گوید : در این برنامه من نگاهی‌ دارم به زندگی‌ ، سفر و خاطرات و به هر بهانه‌ا‌ی به دیروز‌ها میروم و از خاطرات گذشته ، هجرت و مسائل اجتماعی آن دوران میگویم و بر می‌گردم به امروز اینجا و آن طرف که ایران من است. ایرانی‌ که سی‌ سالی‌ است از آن دور‌ام ، از خانه و سرزمین ، دوست و فامیل و رفیق. و به امید فردایی که بی‌گمان فرا خواهد رسید….

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 1 مرداد

این برنامه شصت و ششم از ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` است که شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. فکر می‌کنم بعد از این همه سال با آگاهی‌ نسبتا عمومی‌ که از ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 25 تیر

شصت و پنجمین برنامه از ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. یکی‌ بود، یکی‌ نبود من و شما برای تعریف و تماشا آنقدر زیاد است ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 18 تیر

این شصت و چهارمین برنامه از ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` است که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. صبح‌های آن روزها چه حال خوشی‌ داشتیم، وقتی‌ رادیو با موسیقی صبحگاهی ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 4 تیر

این شصت‌ و دومین برنامه ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` است که شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. در نگاهی‌ به تصاویر دریاچه ارومیه و مرثیه که هموطنان آذری ما می‌خوانند ( ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 28 خرداد

این شصت و یکمین برنامه `یکی بود، یکی‌ نبود` است که شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. از بینندگان این برنامه آغاز می‌کنم، از شعری از `برشت ` نویسنده و شاعر آلمانی‌ که ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 21 خرداد

این شصتمین برنامه `یکی بود، یکی‌ نبود` است که شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. از شما همسفران خوب و علاقمند که در کنار دیدن این برنامه تولدم را هم به یاد آوردید ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 14 خرداد

این پنجاه و نهمین برنامه از ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود` است که شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. از قول و قرار خودمان حرف می‌زنیم، از خلقیات ما ایرانیان و از تعارف‌هایمان ...

ببینید »