زیر آسمان پاریس

زیر آسمان پاریس ویژه برنامه ای است از محمدرضا شاهید خبرنگار باسابقه و قدیمی رادیو تلویزیون ملی ایران که اکنون با واکاوی مهمترین رویدادهای خبری از دریچه نگاه خبرسازان فرانسوی هر هفته ما را به یک سفر رویایی به زیر آسمان پاریس دعوت میکند. زیر آسمان پاریس شنبه ها ساعت 9:30 شب به وقت تهران از شبکه جهانی ایران فردا پخش میشود. به دوستان دیگر هم اطلاع دهید.

زیر آسمان پاریس شنبه 2 فروردین

همراه با محمدرضا شاهید در اولین برنامه زیر آسمان پاریس در سال جدید چند گزارش نوروزی برای شما تدارک دیده ایم که گزارش اول مربوط به تجمعی ست از ایرانیان و کارهای هنری و فرهنگیشان، سپس ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه 24 اسفند

در سفر به زیر آسمان پاریس این هفته چهار گزارش خواهیم داشت که در ابتدا گفتگویی داریم با خانم ژاله دفتریان درباره ی تاریخچه و اهمیت چهارشنبه سوری که نکته های ناشنیده ای را در آن ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه 17 اسفند

سی و ششمین برنامه زیر آسمان پاریس را آغاز میکنیم با از دیده ها تا شنیده ها ی این هفته و بازتاب اخبار و رویدادهای اوکراین در رسانه های فرانسوی زبان. در بخش بعدی برنامه گوشه ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه 10 اسفند

در ابتدای سفر این هفته به زیرآسمان پاریس به بخش از دیده ها تا شنیده ها خواهیم پرداخت که فردای خبر را مورد بررسی قرار می دهد و تحلیل و نگاه رسانه های فرانسه به خبرهایی ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه 3 اسفند

در ابتدای سفر این هفته به زیرآسمان پاریس، سری خواهیم زد به نمایشگاه عکسهای براسه هنرمند نام آشنای فرانسوی و آشنایی بیشتر پیدا خواهیم کرد با نگاه دوربین این هنرمند عاشق و سپس همراه با محمدرضا ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه 26 بهمن

همراه با محمدرضا شاهید در زیر آسمان پاریس این هفته به بخش از دیده ها تا شنیده ها می پردازیم و هفته ای که رفت به روایت رسانه ها، در ادامه گفتگویی داریم با خانم ژاله ...

ببینید »

زیرآسمان پاریس شنبه 19 بهمن

همراه با محمدرضا شاهید در زیر آسمان پاریس این هفته ابتدا سری می زنیم به بخش از دیده ها تا شنیده ها و در پایان همین بخش مطلبی داریم از اتاق سکوت که می شود همه ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه 12 بهمن ماه

در بخش اول زیر آسمان پاریس این هفته به تماشای از دیده ها تا شنیده ها خواهیم نشست و سپس محمد رضا شاهید ما را به دیدن آقای صابریان، مرد صدو یک ساله ایرانی میبرد که ...

ببینید »