زیر آسمان پاریس شنبه 1 فروردین

در هشتاد و نهمین برنامه زیر آسمان پاریس سری می زنیم به گردهمایی ایرانیان مقیم پاریس در دو محله جداگانه برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و در ادامه اجرای “هفت پیکر” نظامی گنجوی کاری از شاهرخ مشکین قلم را به عنوان هدیه ای نوروزی تقدیم حضور شما بینندگان عزیز می کنیم. در سفر به “زیر آسمان پاریس” با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

دانلود