زیر آسمان پاریس شنبه 15 فروردین

با درود فراوان حضور شما همراهان و نازنین تلویزیون ایران فردا. همراه با محمد رضا شاهید خواهیم بود و سفری دیگر در “زیر آسمان پاریس” را با هم آغاز خواهیم کرد. در این شماره از برنامه ابتدا سری به لوزان سوئیس میزنیم و روایتی داریم از نادیده های مذاکرات هسته ای و در ادامه در همین ارتباط مصاحبه ای خواهیم داشت با “اردشیر زاهدی” وزیر خارجه ایران و آخرین سفیر ایران در آمریکا در دوران شاهنشاه آریامهر محمدرضا پهلوی ، که البته نسخه کاملتر این گفتگو را در آینده نزدیک تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بخش انتهایی برنامه امروز اختصاص دارد به بازدید از گالری بی نظیر فرش آقای مقدم در موناکو و گفتگویی دوستانه با ایشان در ارتباط با بیش از نیم قرن تجربه و فعالیتشان در حوزه فرش ایرانی. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز به “زیر آسمان پاریس” دعوت نمایید. همچون همیشه منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما عزیزان هستیم.

یوتیوب دانلود