نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه جمعه 6 تیر

در این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در دنیا خواهیم پرداخت، سپس با دکتر عزیزاله سلیمپور رئیس انجمن فرهنگی ایران و فرانسه و همچنین رئیس ارکستر بزرگ ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 4 تیر

در این شماره از نگاه گفتگویی خواهیم داشت با دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در دنیا که به بررسی موضوع اعدام خواهیم پرداخت، در ادامه با دکتر عزیزاله سلیمپور گفتگویی داریم در ارتباط با ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 2 تیر

در این شماره از برنامه نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر حسام نوذری پیرامون حقایق تاریخی مصر، و در ادامه گفتگویی خواهیم داشت با دکتر عزیزاله سلیمپور در ارتباط با زندگی روبرت حسین ...

ببینید »

نگاه جمعه 30 خرداد

در نیمه نخست این شماره از برنامه نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر حسام نوذری پیرامون گذشته مصر، و در نیمه دوم برنامه گفتگویی خواهیم داشت با آقایان مهندس شاهین نژاد و دکتر ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 28 خرداد

در این شماره از برنامه نگاه گفتگویی خواهیم داشت با مهندس شاهین نژاد در تگزاس، پیرامون عملیات گروه اسلامی داعش در قسمت شمال و شمال غرب عراق و جایگاه آن منطقه از نظر منابع گاز و ...

ببینید »

نگاه جمعه 26 اردیبهشت /ق3

در این شماره از برنامه نگاه به ادامه گفتگو با دکتر ساناز الستی رئیس مرکز مطالعات اعدام در جهان و استاد دانشگاه حقوق خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و این برنامه را با دیگران به ...

ببینید »