کوچ ایرانیان

کوچ ایرانیان یکشنبه ها در سه نوبت از تلویزیون ایرا فردا پخش میشود. پخش اول ساعت 22:30 به وقت تهران خواهد بود. این صفحه آرشیو کل برنامه های پخش شده را در دسترس شما قرار میدهد. کافی است موس خود را به سمت پایین بکشید تا برنامه ها را به ترتیب شماره تماشا کنید.

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 68

در این شماره از کوچ ایرانیان پس از مرور بر آنچه که در هفته گذشته در عروس شهرهای جهان، پاریس به وقع پیوست مبحث تابستان داغ 2015 را از پی خواهیم گرفت و در ادامه این ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 67

با درود فراوان حضور شما همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. فصل سوم برنامه کوچ ایرانیان را با نگاهی به تابستان داغ 2015 پی میگیریم و در این شماره از برنامه پای صحبتهای علی لیمونادی با آقایان ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت ۶۶

با درود فروان حضور شما همراهان تلویزیون ایران فردا. سری جدید برنامه کوچ ایرانیان را با نگاهی به تابستان داغ سال 2015 و امضای تفاهم نامه هسته ای ما بین ایران و کشورهای 5+1 آغاز میکنیم. ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 65

با درود فروان حضور شما همراهان تلویزیون ایران فردا. سری جدید برنامه کوچ ایرانیان را با نگاهی به تابستان داغ سال 2015 و امضای تفاهم نامه هسته ای ما بین ایران و کشورهای 5+1 آغاز میکنیم. ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 64

با درود فروان حضور شما همراهان تلویزیون ایران فردا. سری جدید برنامه کوچ ایرانیان را با نگاهی به تابستان داغ سال 2015 آغاز میکنیم. در این شماره از برنامه علی لیمونادی به گفتگو با مهدی خان ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 63

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان تلویزیون ایران فردا. همراه با علی لیمونادی و در ادامه بررسی فعالیت های اپوزیسیون خارج از کشور در این برنامه گزارشی داریم از ترور دکتر عبدالرحمن برومند در ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 62

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی و در ادامه بررسی فعالیت های اپوزیسیون خارج از کشور نگاهی داریم به فعالیت های نهضت مقاومت ملی به رهبری زنده یاد دکتر “شاپور بختیار” که ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 61

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان تلویزیون ایران فردا. در ادامه بررسی فعالیت های اپوزیسیون خارج از کشور در این برنامه شما را به دیدن گفتگوی علی لیمونادی با دکتر عبدالرحمان قاسملو رهبر حزب ...

ببینید »