کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۰۱ – تکرار

در این شماره از برنامه کوچ ایرانیان به گفتگو با آقای فرخ نگهدار فعال سیاسی می پردازیم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.

یوتیوب دانلود