کوچ ایرانیان 258 – عرفان قانعی فرد – علی لیمونادی – مروری بر چهل و چهار سال سیاه

در برنامه هر هفته با یاری گرفتن از صاحب نظران و پژوهشگران ایرانی، نظام جمهوری اسلامی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

یوتیوب فایل صوتی