چالش

چالش – قسمت سیزدهم

اتحاد اپوزیسیون ایران، امکان پذیر است؟ به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان مهدی فتاپور، فواد پاشایی و جمشید اسدی

ببینید »

چالش – قسمت دوازدهم

سوم شهریور 1320 و سقوط رضا شاه به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان مهدی فتاپور، پیمان عارف و سعید بشیرتاش

ببینید »

چالش – قسمت یازدهم

کودتا یا قیام ملی به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان جاماسب سلطانی، پیمان عارف و محمدرضا یزدان پناه

ببینید »

چالش – قسمت دهم

پادشاهی یا جمهوری به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان رامین پرهام، پرویز دستمالچی و سعید بشیرتاش

ببینید »

چالش – قسمت نهم

ایران، ترامپ و بایدن به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان حمید آصفی، پیمان عارف و علیرضا کیانی

ببینید »

چالش – قسمت هشتم

نقش شبکه های اجتماعی در صحنه سیاسی ایران به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان ایرج مصداقی، سعید بشیرتاش و نیما راشدان

ببینید »

چالش – قسمت هفتم

اعدام باده نوشان در سرزمین می به میزبانی محبوبه مرادی میهمانان برنامه آقایان ابراهیم نبوی، ف.م.سخن و شاهین میلانی

ببینید »

چالش – قسمت ششم

در این قسمت از برنامه به میزبانی محبوبه مرادی به توافق نامه 25 ساله ایران و چین خواهیم پرداخت. میهمانان برنامه آقایان حسین موسویان، حسین آرین و شاهین نژاد هستند. با ما همراه باشید.

ببینید »