آژانس خبری موکریان

آژانس خبری موکریان دوشنبه ۲۷ دی

مصاحبه با آقای دکتر سعید مدنی جامعه شناس و روزنامه نگار پیرامون انتشار بیانیه ای در ارتباط با مرگ بکتاش آبتین ، بازداشت و سلول انفرادی خانم نرگس محمدی و چندی از مسائل اجتماعی و سیاسی ...

ببینید »