آژانس خبری موکریان

آژانس خبری موکریان دوشنبه ۱۱ بهمن

مصاحبه با آقای دکتر ناصر زرافشان – وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تهران پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی مربوط به ایران، همچنین آینده تجمع های اعتراضی معلمان، کارگران و اقشار و طبقات مختلف (بخش ...

ببینید »