Blog Archives

سوت یکشنبه 26 امرداد

سوت ویژه برنامه ایست ورزشی که در آن همراه با امیر خسروجردی سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای دنیای ورزش و همچنین هر هفته با دعوت از مربیان و پیشکسوتان رشته های ورزشی مختلف به بحث ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 24 امرداد

برقراری روابط کامل میان اسرائیل و امارات و پی آمدهای آن میهمانان: علیرضا نوری زاده، رضا تقی زاده و منشه امیر جمعه ۲۴ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »