Blog Archives

تفسیر خبر چهارشنبه 6 شهریور

امشب در تفسير خبر : در بخش نخست از آقای حسن اعتمادی «عضو كميته حمايت از امضا كنندگان بيانيه ١٤ نفره» در باره بازداشت های اخير جويا می شويم و در بخش دوم با آقای حسن ...

ببینید »

صفحه یک چهارشنبه 6 شهریور

با ما همراه باشید در مروری بر آخرین خبرها و بررسی مطبوعات در “ایران فردا”. با به اشتراک گذاری این برنامه دوستان خود را نیز در جریان اخبار و رویدادها قرار دهید.

ببینید »

نگاه چهارشنبه 6 شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکتر محسن سازگارا می پردازیم و سری می زنیم به تجربیات و خاطرات گذشته ایشان در دوران قبل و بعد از انقلاب. با ما ...

ببینید »