Blog Archives

تفسیر خبر سه شنبه 9 مهر

امشب در تفسیرخبر: پی آمدهای نشست های سیاسی ایرانی در لندن میهمانان: خانم هایده توکلی (دبیرکل حزب مشروطه ایران) و آقای کوروش زعیم (از رهبران جبهه ملی) با امید به فردایی بهتر

ببینید »

صفحه یک سه شنبه 9 مهر

با ما همراه باشید در مروری بر آخرین خبرها و بررسی مطبوعات در “ایران فردا”. با به اشتراک گذاری این برنامه دوستان خود را نیز در جریان اخبار و رویدادها قرار دهید.

ببینید »

ایران سازان دوشنبه 8 مهر

شما را به دیدن بخش شصت و هشتم از سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای ...

ببینید »

شاخه های این درخت کهن دوشنبه 8 مهر

شاخه های این درخت کهن برنامه ای است به میزبانی ناصر شاهین پر که در آن بدون هیچگونه تعصب و پیش داوری به کندوکاو در تاریخ کهن سرزمین مادریمان خواهیم پرداخت. از شما دعوت می کنیم ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 8 مهر

شما را به دیدن دویست و دهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »