واکنش ها به اقدام کشتار ناشی از نفرت در آمریکا

بدنبال اقدام خشونت بار و تروریستی یک جوان هجده سالۀ سفید پوست در روز شنبه در فروشگاهی در منطقۀ بوفالو در ایالت نیویورک و کشتن ده نفر که اغلب قربانیان سیاه پوست بودند مقامات پلیس گفتندکه این کشتار جنبۀ نژادپرستانه داشته است و تحقیق دربارۀ آن با انگیزۀ تنفر نژادی ادامه دارد. قاتل که مجهز و مسلح بوده بلافاصله دستگیر و زندانی شد. وی جلیقۀ ضدگلوله بر تن داشته و دوربینی هم روی کلاه خود کار گذشته بود که از طریق آن صحنۀ ترور مردم را مستقیماً به روی اینترنت پخش می کرد.به گزارش رسانه های امریکا قاتل تحت تاثیر جنایات و برتری طلبی نژادی سفیدپوستان به ویژه تحت تاثیر اقدام تروریستی سال ٢٠١٩ علیه دو مسجد در نیوزلند بوده که در نتیجۀ آن ٥١ نفر کشته شدند.
در این میان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با صدور بیانیه‌ای گفت هر گونه اقدام تروریستی از جمله به نام برتری طلبی سفیدپوستان مشمئزکننده و مغایر با ارزش های آمریکا است.