حذف مهر ورود به ایران برای خارجی‌ها


دولت ایران ، اعلام کرده است گردشگران خارجی از این به بعد می‌توانند بدون دریافت مهر در گذرنامه به ایران سفر کنند. علی ربیعی سخنگوی دولت روز چهارشنبه با اعلام این تصمیم دولت، گفته است  گردشگران خارجی ازاین به بعد در پاسپورت خود مهر فیزیکی دریافت نخواهند و حضور آنها در ایران در پاسپورت آنها به صورت فیزیکی ثبت نخواهد شد. وی گفته است این اقدام برای مقابله با اقدام امریکا برای جلوگیری از سفر گردشگران به ایران صورت گرفته است.

امریکا چندین سال است تردد اتباع ایران به آمریکا را محدود کرده و حتی برای گردشگرانی که در ایران زندگی نمی‌کنند اما ایرانی هستند، محدودیت تردد به خاک امریکا ایجاد کرده است. همچنین امریکا تردد گردشگران خارجی که برای وروده امریکا به ویزا یازی ندارند ،و در پاسپورت خود مهر ورود به ایران را دارند را مقید به دریافت ویزا کرده است به خاک امریکا محدود کرده و برای این افراد ویزا صادر نمی‌کند.

این اقدام امریکا موجب محدودیت ورود گردشگران و همچنین بازرگانان و فعالان اقتصادی به ایران میشد. این افراد به خاطر نگرانی از تحریم ورود آنها به امریکا، از سفر به ایران خودداری می‌کردند. حالا ایران تلاش می‌کند تا با عدم ثبت ورود انها به ایران در پاسپورت آنها، از تحریم سفر انها به ایالات متحده جلوگیری کند، اما مشکلات بزرگ‌تری را برای کنترل مرزهای ایران ایجاد می‌کند.

گرچه ممکن است با وجود عدم ثبت ورود به ایران در پاسپورت افراد، ورود و خروج افراد در رایانه‌های نیروی انتظامی و در بدو ورود و هنگام خروج ثبت بشود، اما فقدان شبکه به هم پیوسته‌ی اطلاعاتی در کشور، در کنار سفید بودن پاسپورت این اشخاص در هنگام ورود و تردد در کشور، می‌تواند امکان سواستفاده‌های زیادی را در داخل کشور فراهم کند.  به ویژه در کشوری که کمترین اقدام افراد خازجی در کشور امنیتی تلقی می‌شود و همواره بین رویکرد دولت و قوه قضائیه در نحوه مواجهه با افراد و اتباع خارجی اختلاف نظر وجود دارد و قوه قضائیه هیچ گاه دیدگاه مسامحه‌جویانه‌ی دولت را در مواجهه با خارجی‌ها ندارد و هر خارجی از نظر قوه قضاییه در بدو امر یک جاسوس و در وهله بعدی دانشمند، تاجر و گردشگر به شمار می‌رود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این اقدام دولت، تنش‌ها و اختلافات بین دولت و قوه قضائیه را تشدید خواهد کرد و ممکن است مشکلات نظارتی بر حضور خارجی‌ها در کشور را نیز افزایش دهد