001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

نخست وزیر ژاپن در تهران


آبه شینزو نخست وزیر ژاپن امروز وارد تهران شد .او در حالی به ایران سفر می‌کند که برخی از تحلیل‌گران حضور او در ایران را نقطه عطفی در تعدیل تنش بین ایران و امریکا به شمار می‌آورند. در همین حال گروهی دیگر معتقدند حضور نخست وزیر ژاپن در تهران گرچه ممکن است اقدامی برای کاهش تنش نظامی بین ایران امریکا باشد، اما به معنای میانجی‌گری این کشور بین امریکا و ایران نیست. آبه پیش از ترک توکیو به مقصد تهران نیز، ضمن ابراز امیدواری از کاهش تنش در خاورمیانه به واسطه گفتگوهای او با مقام‌های ایرانی، تاکید کرده است قصد دارد از طریق میانجی‌گری بین ایران و امریکا به صلح در منطقه کمک کند.

وی هدف خود از این دیدار را تبادل صریح گفتگوهای طرفین عنوان کرده و خاطرنشان کرده است که قصد دارد با ایفای نقش تاریخی خود در کاهش تنش در منطقه توجه جامعه جهانی را نیز به ضرروت تامین صلح و امنیت در منطقه جلب کند.  آبه در این سفر با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رهبر ایران دیدار خواهد کرد و دیدگاه‌های دو طرف را با مقام‌های ارشد ایران و احتمالا بعدا با مقام‌های ایالات متحده در میان خواهد گذاشت.

برخی از تحلیل‌گران سیاسی اهمیت حضور شینزو آبه در تهران به علت جایگاه قدرتمند اقتصادی این کشور در سطح اقتصاد جهانی می‌دانند و معتقدند ارتباط خوب با ایران و امریکا یکی از دلایلی است که می‌تواند این دیدار را به یک دیدار مثبت و اثربخش تبدیل کند و این دیدار را در شرایط فعلی به یک دیدار اثرگذار در شرایط فعلی تبدیل کند. گرچه برخی دیگر نیز اعتقاد دارند دیدار آبه از ایران گرچه می‌تواند در انتقال صریح دیدگاه‌های طرفین موثر باشد، اما در کوتاه مدت تغییری جدی  نه در وضعیت اقتصادی داخل کشور و نه سیاست‌های راهبردی بلندمدت دو نظام سیاسی ایجاد نخواهد کرد. اما در عین حال برخی از کارشناسان بر تاثیر جدی این دیدار بر شرایط فعلی رابطه ایران و امریکا تاکید دارند و معتقدند اگر آبه از نتایج مثبت این دیدار اطمینان نداشت و میانجی‌گری بین ایران و امریکا را موثر نمی‌دانست، شخصا به ایران سفر نمی‌کرد و برای گفتگو درباره کاهش تنش، یکی از مشاوران یا معاونان خود را به این سفر می‌فرستاد.