001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

انتقاد واعظی از منتقدان دولت

محمود واعظى رئيس دفتر رئيس جمهور در سخنان اخيرش از برخى گروه ها و  شخصيت ها و عناصر داخلى كه تحت هر شرايطى و وقوع هر حادثه اى دو لت را مقصر جلوه مى دهند و به دنبال حاشيه سازى براى دولت هستند ، گله كرد .

واعظى ضمن اينكه تأكيد كرد دولت با هر حرفى يا حاشيه اى كه از سوى افرادى مشخص منعقد مى شود ، وارد ميدان بازى آنها نخواهد شد ، چرا كه امروز با همه ى گرفتاريهاى ايجاد شده توسط دشمن و مشكلات متعدد داخلى  تنها وقت كار است و بايد مسايل حاشيه اى را كنار گذاشته و از ديگران هم درخواست كنيم وارد نشوند .واعظى در همين زمينه به نقل از رئيس جمهور بيان داشت كه همه ى مشاوران و وزرا بايد از تمامى افراد زير مجموعه بخواهندكه اكنون زمان آن است كه با اتحاد و همدلى فقط به دنبال ايجاد وحدت و انسجام باشند .

واعظى در ادامه به موضوع سيلاب اخير وارد شد و گفت : عده أى دولت و رئيس جمهور را متهم به كم كارى  در خدمات رسانى به سيل زدگان كرده اند كه همين عده ى قليل خواهان استعفاى رئيس جمهور هم شده اند و چنين رفتارهايى تازگى ندارد ، چرا كه از ابتداى رياست جمهورى آقاى روحانى ما شاهد بوديم كه اين جريان كه توسط عده اى خاص با تفكرى تند مطرح مى شود ، هميشه به دنبال تخريب دولت و حاشيه سازى عليه رئيس دولت بوده و هستند .رييس دفتر حسن روحانى در پايان  تاكيد كرد : اين افراد بجاى اينكه به دنبال پيشرفت علمى و تخصصى كشور باشند و به دولت كمك كنند برعكس در صف مقابل و برضد دولت به دنبال تفرقه انگيزى و حاشيه سازى هستند و بهتر است در اين زمان حساس در پى ايجاد وحدت باشند و به دولت كمك كنند تا مشكلات موجود برطرف شوند. در اين موقعيت حساس بهترين پاسخ به آمريكا و اسراييل و دشمنان ديگر اين است كه بگوييم در كشور ما با همه ى اختلاف نظرهاى گوناگون اما وقتى پاى  منافع ملى و امنيت و رفاه مردم در بين باشد ، همه با هم متحد و همدل مى شويم .

دولت روحانی بخاطر ناکارامدیش در موارد مختلف به نارضایتی های سیاسی و اجتماعی فراوانی دامن زده است . نیروهای مخالف دولت در نهادهای قدرت نیز که در مواردی با کارشکنی و قفل کردن چرخهای دولت

خود در ایجاد چنین وضعییتی سهیم هستند سعی کرده اند که در ماجرای سیل با مطرح کردن بی کفایتی دولت خواستار استعفای روحانی شدند . بر خلا ادعای واعظی در روزهای نخست وقوع سیل رییس جمهور وسپاه یکدیگر را مورد انتقاد قرار میدادند . این روند که در حال افزایش بود با تروریستی خواندن سپاه از سوی آمریکا متوقف شد