001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

پیروز حزب سوسیال دمکراتها در فنلاند


به گزارش رویترز ، آنتی رینه، رهبر حزب سوسیال دموکرات فنلاند در انتخابات پارلمانی این کشور که روز یک شنبه برگزار شد اعلام پیروزی کرد.حزب سوسیال دموکرات فنلاند همزمان با اتمام شمارش 97 درصد آرای انتخابات پارلمانی این کشور با کسب نزدیک به هیجده درصد آرا به پیروزی رسید.

حزب افراطی ملی گرایان فنلاندی نیز با کسب 17.6درصد در جایگاه دوم قرار دارد.رینه در سخنرانی اعلام پیروزی گفت: از سال ۱۹۹۹ این برای اولین بار است که ما بزرگترین حزب فنلاند خواهیم بود؛ یک سوسیال دموکرات نخست وزیر فنلاند خواهد شد.نتایج آخرین نظرسنجی پیش از برگزاری انتخابات نیز نشان می‌داد که حزب سوسیال دموکرات می‌تواند نوزده  درصد آرا را کسب کند.پارلمان فنلاند دارای 200 کرسی است. این کشور 5.5میلیون نفر جمعیت دارد و از اعضای اتحادیه اروپا نیز است.