نامه هشدار سه نماینده مجلس به دولت

به دنبال افزايش نرخ كاغذ ومحصولات چاپى و نیز مشكلات موجود در نشر و به دليل اينكه بسيارى از مطبوعات غير وابسته به دولت توانايى چاپ و نشر آثار خود را ندارند و در پى افزايش احتمال تعطيلى مطبوعات سه نماينده مجلس كه خود نيز مدير مسئولى سه روزنامه ى نام آشناى كشور را عهده دار هستند بر آن داشت تا به ارسال نامه اى به رئيس جمهور اين وضعيت بحرانى را هشدار دهند .نمايندگان تهران ، اليأس حضرتى ، مدير مسئول روزنامه ى اعتماد ، مصطفى كواكبيان ، مدير مسئول روزنامه ى مردم سالارى و محمد وكيلى مدير مسئول روزنامه ى ابتكار در هشدار نامه ى خود تاكيد كردند : نفس هاى به شماره افتاده ى نشريات مكتوب در سال ٩٧ مى رود تا در تندباد كم توجهى ها و سوء مديريت بخش هاى مسئول در دولت و ساير دستگاه هاى تصميم گير ، قطع شود . انها گفتنداز ابتداى سال جارى و بعد از افزايش قيمت ارز در كشور ،افزايش قابل توجه نرخ محصولات هر روز به يك نهاد و حوزه سرايت كرد و آنرا به بحران كشيد و طنز ماجرا آنجاست كه دغدغه ى مردم در خصوص گرانى ها توسط همين مطبوعاتى به گوش مسئولان مى رسد كه خودشان به شكل مشقت بارى امورات روزانه ى خود را مى گذرانند و اما همان اقتصاد نيم بند مطبوعات كه بسيار آسيب شناسى آن پرداخته شده نيز به علت افزايش لجام گسيخته ى قيمت ملزومات اين صنف آسيب جدى ديده است .اين نمايندگان ناشر در ادامه ى هشدار نامه ى خود ضمن اعلام رشد ٣٠٠ درصدى اقلام اصلى انتشار محصولات و تامين كاغذ توسط ارز و توزيع ناعادلانه ى آن بين مطبوعات دولتى وغير دولتى از آقاى رييس جمهور خواستار ترتيب اثر جدى به اين حوزه شدند .
اين سه نماينده در پايان به آقاى روحانى هشدار دادند كه در آستانه ى سال ٩٨ اگر فكر عاجلى به حال اقتصاد مطبوعات و انجام وظائف دستگاههاى مسئول در قبال ملزومات انتشار مطبوعات ، سال آينده بايد مطبوعات مستقل را در موزه هاى اين كشور به نظاره نشست
لازم به یاد اوری است که مسئله کاغذ جندان اهمییت و اولویتی برای دولت ندارد و شرکتهای گیرنده ارزدولتی برای واردات کاغذ نیز شرکتهای رانتی متعلق به دولتو نهادهای حکومتی که نزدیک به یک میلیارد دلار ارز دریافت کردند ولی کاغذی وارد نشد . برای دولت هم بسته شدن مطبوعات هیچ اهمییتی ندارد .