001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

بیانیه پایانی ششمین اجلاس رسمی مجلس پنجم خبرگان رهبری

روز گذشته بیانیه پایانی ششمین اجلاس رسمی مجلس پنجم خبرگان رهبری
منتشر شد در این بیانیه با تحسین از بیانیه گام دوم رهبری ایران گفته شده لازم است این بیانیه به عنوان یک سند بالادستی نظام اسلامی مورد توجه عملی قرار گیرد و برنامه های لازم برای عملیاتی ساختن آن تدبیر شود.
در حوزه اقتصادی نیز توصییه شده با فعال سازی دیپلماسی اقتصادی علی الخصوص نسبت به همسایگان، کشور را در برابر تحریم ها مقاوم تر نماید
در این بیانیه گفته شده پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیونهای بین المللی مانند پالرمو، CFTو غیره اگر به قصد گرفتن بهانه از دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب می شود؛ مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر لزوم عدم انفعال و رعایت اصول عزت، حکمت، مصلحت و تهدید زدایی در عرصه تعامل بین المللی، از قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهد نسبت به نفی سلطه و خطر نفوذ بیگانگان در حوزه تعاملات استراتژیک مالی و غیر مالی جمهوری اسلامی با همپیمانان خود دقت لازم را مبذول دارند و مراقب توطئه های دشمنان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.
بیانیه مجلس خبرگان نشان میدهد تنها کاری که این مجلس انجام نمی دهد انجام مسئولیتهای خودش برای نظارت بر مدیریت و اداره کشور توسط رهبری است و فقط به مدح وتمجید از رهبری پرداخته است .