فصل جدید قوه قضاییه با ریاست رییسی

روز گذشته ، محسنى اژه اى ، سخنگوى قوه ى قضاييه در حضور خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ گفت .
او نخست در جواب اين پرسش كه آيا در دوره ى بعدى، رياست قوه ى قضائيه در اين سمت باقى خواهد ماند ، بيان داشت :حتماً در دوره ى بعدى ، رياست قوه ى قضائيه با مديريت آقاى رئيسى خواهد بود چرا كه به نظام بدهكارم و بايد خدمت كنم .اژه اى در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه اگر هم آقاى رئيسى شخص ديگرى را براى سخنگو برگزيند همينجا از تمام كاستى هايى كه مرتكب شدم پوزش ميطلبم .ولى من اگر زنده باشم در قوه ى قضائيه هستم .محسنى اژه اى سپس از خبرنگاران رسانه ها ضمن درخواست در جهت اينكه در سال آينده اگر كمك كنند بيشتر مردم را خواهم ديد همچنين مجدداً از آنها درخواست كرد كه مثل سالهاى گذشته قوه ى قضائيه را كمك كنند و اضافه كرد :من اطمينان دارم كه با همت و يارى شما رسانه ها خواهيم توانست با فساد بهتر و بدون تبعيض برخورد نماييم .
اژه اى در خصوص برگزارى دادگاهها به صورت علنى اعلام داشت :
با اين موضوع به شدت موافقم و تاكيد دارم كه برگزارى دادگاه ها به صورت علنى براى قاضى هم منفعت داردسخنگوى قوه ى قضائيه در نهايت اتهام حسين فريدون برادر رئيس جمهور را إخلال در نظام اقتصادى ندانست و همينطور آن را شامل اجازه ى رهبر براى رسيدگى ويژه به مفاسد اقتصادى محسوب نكرد و گفت : اين اتهام مشمول قانون قبلى است .
اصرار رهبر بر تعیین ابراهیم رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه بدبینی و یاس جامعه را برای مصالحه و امکانات تغییر کمرنگ می سازد . همچنین باید خاطر نشان کرد که بر خلاف سخنان اقای اژه ای اتفاقابسیاری از اتهامات حسین فریدون اقتصادی می باشد اما از انجا که فرد اقتصادی مرتبط با پرونده اقای دانیال زاده قبل از فریدون با افراد برجسته شاغل در نهاد رهبری مشغول شراکت در امور اقتصادی بوده علنی کزدن انها نمی تواند هدفهای تبلیغاتی انها را براورده کند