افزایش برداشت قطر در میادین مشترک با ایران و نگاه متحسر جمهوری اسلامی

دولت قطر با استفاده از منابع مالی جدید خود و دولتهای اروپایی و نیز تکنولوژی های جدید شرکتهای امریکایی توانسته مخازن جدید گازی در میدان شمالی قطر که معادل برداشت حدود 25 سال ایران از پارس جنوبی است را گسترش دهد. این در حالیست که قطر دیرتر از ایران برداشت از منابع مشترک در دهه هفتاد شمسی اغاز کرد. این در حالیست که ‏قطر قصد دارد، صادرات گاز مایع را گسترش دهد. الکعبی، وزیر انرژی گفت که این گسترش به دنبال کشف حدود 250 تریلیون فوت مکعب ذخایر جدید گاز در میدان شمالی صورت می گیرد، که ذخایر کلی را به حدود 2000 تریلیون فوت مکعب می رساند.وزیر انرژی قطر گفت: این کشور که با ایالات متحده و استرالیا به عنوان بزرگترین صادرکننده LNG رقابت می کند، پروژه جدیدی با ظرفیت 16 میلیون تن در سال را قبل از پایان این دهه توسعه خواهد داد و ظرفیت تولید سالانه را تا سال 2030 به 142 میلیون تن خواهد رساند قطر حداقل سالیانه صد میلیارد دلار بیش از ایران در این زمینه درامد کسب میکند. حکومت جمهوری اسلامی با در گیر کردن کشور میلیاردها دلار به کشور خسارت زده و امکانات بهره برداری از این نوع تکنولوژی ها را هم از ایران برای چاهها و منابع مشترک گازی سلب کرده است . ایران بالقوه بالاترین منابع گازی و نفتی جهان را در اختیار دارد ولی نمیتواند از ظرفیتهای ان بهره برداری کند.