پرده برداری از فساد بزرگ دولت رییسی در واردات کالاهای اساسی کشور

توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت و رییس سازمان شفافیت اقتصادی پرده از یک دزدی و فساد بزرگ از دولت رییسی برداشت انهم دولتی که مدعی مبارزه با فساد بوده است. توکلی در این مورد میگوید واردات 13 میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یکباره طی قراردادی با طبقه¬ بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه¬ در واردات کالای اساسی، واگذار شده است وی می افزاید در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز 50-50 تقسیم می شود. یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه کار داده می شود. شرکتی که در طول عمر کوتاهش یک تن از این کالاها وارد نکرده است حالا می خواهد 13 میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند. کالاهایی که اندکی پس و پیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع واردات-شان، می تواند قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد .وی میگوید این فرآیند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت می گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد به نام -های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور، که کاملاً فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازه کار محول نموده است.
وی میگوید تعیین و انحصار واردات به یک شرکت بنام «آ- ت- س» از بین صدها شرکت وارد کننده متخصص، با انتخاب و اعمال نفوذ چه کسی صورت گرفته است؟ وی خواستار مستندات برگزاری مناقصه‌ی واگذاری کار به این شرکت خاص به طور کامل و طبق قانون برگزاری مناقصات و اسناد غیرقانونی که مقدمه صدور دستور پرداخت به شرکت فروشنده بوده است، به دستور و مباشرت چه کسانی صورت گرفته و با عاملین چه برخوردی شده است؟ وی تهدید کرده که اگر کاری انجام نشود اسناد مربوطه را منتشر میکند. دولت رییسی با این واگذاریها درصدد پولسازی خصوصی و هنگفت است که به قلک تیم رییسی واریز شود تا بتواند منابع مالی را برای انتخابات مجلس شورا و خبرگان و ریاست جمهوری را فراهم سازد.