علی خامنه‌ای و امتناع مجدد از پذیرش دلایل اعتراضات و تحقیر مخالفان و معترضان

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اخرین دیدار با بسیجیان مجددا مخالفان و معترضان را حقیر خواند و در عین حال نخواست دلایل این اعتراضات راکه ناشی از نا کارامدی نظام بوده را به رسمیت بشناسد.
خامنه ای تشکیل بسیج را از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ابتکارات خمینی دانست و گفت بسیج دارای جایگاهی بالاتر از یک سازمان نظامی،‌ و در واقع یک فرهنگ و تفکر و گفتمان است. وی تصریح کرد بسیج این ظرفیت را دارد که کشور را با گام‌های بلند به پیش ببرد.
این تقدیر از اقدامات بسیجیان در هنگام مشکلات و بحران‌های اجتماعی و طبیعی در حالی توسط علی خامنه‌ای عنوان می‌شود که برعکس آنچه که در فضای عمومی مطرح می‌شود و علی خامنه‌‌ای و بیشتر مسئولین هم همواره بر آن تاکید دارند، بسیجی‌ها به دلیل نداشتن اطلاعات کیفی در مواردی مانند کمک به سیل‌زده‌ها و به ویژه کرونا، بیشتر به تشدید مشکلات دامن زده‌ان تا مشکلات را مرتفع کنند.
خامنه‌ای همچنین به مظلومیت بسیجیان در قضایای اخیر اشاره کرد و گفت بسیجیان مظلومانه در عرصه بودند تا ملت در مقابل اغتشاشگران و عناصر غافل یا مزدور دچار مظلومیت نشود. خامنه‌ای در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه بسیجی‌ها باید روحیه‌ی خود را حفظ کنند، از آنها خواست تا آمادگی خود را حفظ کنند و غافلگیر نشود. وی مسائل مربوط به قفقاز و مناطق شرقی کشور را از جمله موارد مهم دانست و به آنها توصیه کرد سست نشوید و غمگین نشوید، شما برترید اگر ایمان داشته باشید.
بیشتر تحلیلگران با توجه به اینکه این عبارت مربوط به پایان جنگ احد است و برای روحیه دادن به مسلمانان پس از شکست در جنگ احد به آنها گفته شده، نتیجه گرفته‌اند که خامنه‌ای خود را باخته و با باور به شکست از نیروهایش می‌خواهد تا روحیه و انرژی خود را حفظ کنند وهمچنان در مقابل دشمنان مقاومت کنند. گرچه برخی دیگر از تحلیلگران تاکید دارد که در مقاومت علی خامنه‌ای برای پذیرش تغییر و نیز سرسختی وی برای نپذیرفتن نصیحت های مشفقانه، نشانه‌ای از درک و محاسبه درست از شرایط وجود ندارد.