پخش زنده تلویزیون ایران فردا

نگاه چهارشنبه 11 تیر

در این شماره از برنامه نگاه گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد با دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در دنیا که به بررسی موضوع اعدام خواهیم پرداخت، سپس با دکتر حسام نوذری به ادامه ...

ببینید »

صفحه یک چهارشنبه 11 تیر

واکنش تند کیهان روزنامه تحت امر رهبری به اظهارات رفسنجانی‌ و جدید الاسلام‌ها – ابراهیم یزدی عراق را منطقه سبز ایران و آمریکا خواند – داوود احمدی نژاد برادر محمود، رابطه عاطفی اسفندیار رحیم مشائی و ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 10 تیر

بررسی وضعیت ایران در عرصه ی بین المللی، روابط کانادا با ایران، بحران عراق و پیامدهای آن در عرصه ی سیاسی ایران، شکاف میان جناح های تشکیل دهنده نظام جمهوری اسلامی، پیروزی آقای دکتر رضا مریدی ...

ببینید »