زیر آسمان پاریس شنبه ۱۷ بهمن

در سفر به زیر آسمان پاریس این هفته همراه با محمدرضا شاهید سری می زنیم به مراسم یادمان عبد الحمید اشراق و مراسم یادبود شاهدخت اشرف پهلوی. با ما همراه شوید و زیر آسمان پاریس را با دیگر دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود