پخش زنده تلویزیون ایران فردا

زیر آسمان پاریس شنبه 12 اردیبهشت

با درود فراوان حضور شما همراهان تلویزیون ایران فردا. همراه با محمدرضا شاهید سفری دیگر در “زیر آسمان پاریس” را آغاز خواهیم کرد و در این برنامه دو گزارش خواهیم داشت که ابتدا نگاهی داریم به ...

ببینید »

چهارسو شنبه 12 اردیبهشت

“در برنامه‌ی این هفته، باز هم به سنت همیشگی چهارسو؛ در آغاز بقچه ای خواهیم داشت که با معرفی آثار و احوال یک نویسنده و یک تصویرساز پر شده؛ در ادامه پرسه‌ای خواهیم زد در کوچه ...

ببینید »