پخش زنده تلویزیون ایران فردا

چهارسو شنبه 30 خرداد

در این شماره‌ی چهارسو از جورج اوروِل انگلیسی و هوشنگ گلشیری ایرانی گفته‌ایم. در ادامه و در پرسه، ابتدا به باله‌ای می رسیم که موسیقی پیچیده شده در تار و پودش، از جمله برترین آثار خلق ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه 30 خرداد

در این شماره از برنامه زیر آسمان پاریس و همراه با محمدرضا شاهید ابتدا سری می زنیم به انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس با موضوع مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5، سپس با آخرین ...

ببینید »

سرزمین ما شنبه 30 خرداد

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از سرزمین ما گفتگویی داریم با خانم مهرانگیز رساپور (م.پگاه) شاعر گرانقدر ایران زمین که با ایشان نگاهی خواهیم داشت به ابعاد فرهنگ و تاریخ ایرانی. با ما همراه ...

ببینید »