پخش زنده تلویزیون ایران فردا

logo-TVBox

چهارسو شنبه 27 اردیبهشت

همراه با روشنک سری به دنیای فرهنگ و هنر می زنیم و از شعر و داستان، شاعر و نویسنده، رقص و موسیقی می گوییم. در ادامه به معرفی باله زیبای خفته خواهیم پرداخت و یادی خواهیم ...

ببینید »

زیر آسمان پاریس شنبه 27 اردیبهشت

همراه با محمدرضا شاهید در ابتدای برنامه این هفته سری می زنیم به یک نقاش هنرمند ایرانی و نگاهی می اندازیم به آثار وی با موضوعات صلح، جنگ و فرهنگ. سپس در ادامه برنامه گزارشی خواهیم ...

ببینید »

سرزمین ما شنبه 27 اردیبهشت

در این شماره از سرزمین ما گفتگویی خواهیم داشت با دکتر محمدحسن حسین بر فعال فرهنگی و حقوق بشر و پژوهشگر سیاسی و استاد دانشگاه در واشنگتن، و به بررسی کارنامه دولت حسن روحانی در ارتباط با ...

ببینید »

چمتا شنبه 27 اردیبهشت – زکی مورن

صدایی قوی و بیانی دقیق و کلماتی که انگار از خانه جادو و سرزمین خیالات دور به دنیای آدمیزاد آمده اند، اینها همه در سروده ها و آواز مردی ست که چنان چون سرزمین اساطیری اش ...

ببینید »