پخش زنده – مناسب اینترنت کم سرعت و موبایل

logo-TVBox

تفسیر خبر پنجشنبه 6 شهریور

همراه با میهمان پنجشنبه شب های تفسیر خبر آقای منصور اسانلو فعال کارگری و سندیکایی در نیوجرسی به مهمترین رویدادها در عرصه ی کارگری در ایران می پردازیم. در نیمه دوم برنامه نیز گفتگویی خواهیم داشت ...

ببینید »

صفحه یک پنجشنبه 6 شهریور

کمپین کلوخ در ایران به جای سطل‌ آب یخ در همبستگی بیابان زدایی ایران: رو به روی دوربین بایستید و یک کلوخ بر سر خود بکوبید …- رویارویی ناوگان آمریکا و کشتی‌ ایران در خلیج فارس ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 6 شهریور

درودی بی پایان به شما یاران همیشگی ایران فردا ، در ابتدای پنجره‌ای رو به خانه پدری امروز پیرامون فتوای عجیب ناصر مکارم شیرازی در ارتباط با اینترنت پرسرعت و هم‌چنین دلایل دیگر اقدام‌های متحجرانه روحانیون ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 5 شهریور

برنامه هفتاد و یک ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. از سیمین بانو بهبهانی‌ میگویم که همچنان آوازه تازه‌ای از نام و شعر و شخصیت او ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 5 شهریور

در نیمه ی نخست این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری ایشان. سپس با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه و دکتر ...

ببینید »