صفحه یک

“صفحهِ یک”، خوانشی خلاق و کاوشی روزانه بر اهم رویداد‌ها ، رویکرد‌ها ، گزیده گفتگو‌ها و گزارش‌های منتشره روزنامه‌های هر روز ایران در “ایران فردا “

صفحه یک پنجشنبه 30 آبان

در این شماره می‌بینید ، علی‌ بیگدلی استاد دانشگاه در تهران : یک چیزی را ما ایرانیان باید به خاطر داشته باشیم ، به جای اینکه به نقش دولت‌های دیگر مانند عربستان سعودی به پردازیم ، ...

ببینید »

صفحه یک چهار شنبه 29 آبان

“صفحهِ یک”، خوانشی خلاق و کاوشی روزانه بر اهم رویداد‌ها ، رویکرد‌ها ، گزیده گفتگو‌ها و گزارش‌های منتشره روزنامه‌های هر روز ایران در “ایران فردا “

ببینید »

صفحه یک سه شنبه 28 آبان

در این شماره می‌بینید : ستون نویس کیهان در سر مقاله ،به دنیس راس دیپلومت ارشد آمریکایی فحش ناموسی میدهد و مجری مجبور به عذر خواهی‌ میشود .

ببینید »

صفحه یک جمعه 24 آبان

در این شماره می‌بینید : اعتراض عضو مجلس خبرگان رهبری به حضور زنان آراسته و مردان خوشتیپ ایرانی در عزاداری‌ها با واژه رکیک ” دیوث “زنان در عزاداری‌های امروزی و عزاداری‌های مدرنِ محرّم در ایران ، ...

ببینید »

صفحه یک پنجشنبه 23 آبان

“صفحهِ یک”، خوانشی خلاق و کاوشی روزانه بر اهم رویداد‌ها ، رویکرد‌ها ، گزیده گفتگو‌ها و گزارش‌های منتشره روزنامه‌های هر روز ایران در “ایران فردا “

ببینید »

صفحه یک چهارشنبه 22 آبان

“صفحهِ یک”، خوانشی خلاق و کاوشی روزانه بر اهم رویداد‌ها ، رویکرد‌ها ، گزیده گفتگو‌ها و گزارش‌های منتشره روزنامه‌های هر روز ایران در “ایران فردا “

ببینید »

صفحه یک سه شنبه 21 آبان

در این شماره می‌بینید : نویسنده روزنامه الجدیه عربی‌ : خود کامگی آیات الله خامنهٔ‌ای زاییده ، عشق‌های افراطی ایرانیان به خدا سازی‌های زمینی‌ است .

ببینید »