001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

صفحه یک دوشنبه ۶ بهمن

بنابر افشاگری یک نماینده مجلس: جبهه پایداری از قبل با وزیرِ بسیجی‌ صفتِ علوم در کابینه روحانی ساخت و پاخت کرده بود تا بورسیه را پایین بکشد – واکنش تند هر دو طیف روزنامه‌های امروز علیه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال – و توصیف و تحسین کم سابقه روزنامه دولت در مدحِ ملک عبدالله پادشاه فقید عربستان.