صفحه یک دوشنبه ۶ بهمن

بنابر افشاگری یک نماینده مجلس: جبهه پایداری از قبل با وزیرِ بسیجی‌ صفتِ علوم در کابینه روحانی ساخت و پاخت کرده بود تا بورسیه را پایین بکشد – واکنش تند هر دو طیف روزنامه‌های امروز علیه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال – و توصیف و تحسین کم سابقه روزنامه دولت در مدحِ ملک عبدالله پادشاه فقید عربستان.