001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

صفحه یک

“صفحهِ یک”، خوانشی خلاق و کاوشی روزانه بر اهم رویداد‌ها ، رویکرد‌ها ، گزیده گفتگو‌ها و گزارش‌های منتشره روزنامه‌های هر روز ایران در “ایران فردا “

صفحه یک سه شنبه 28 آبان

در این شماره می‌بینید : ستون نویس کیهان در سر مقاله ،به دنیس راس دیپلومت ارشد آمریکایی فحش ناموسی میدهد و مجری مجبور به عذر خواهی‌ میشود .

ببینید »

صفحه یک جمعه 24 آبان

در این شماره می‌بینید : اعتراض عضو مجلس خبرگان رهبری به حضور زنان آراسته و مردان خوشتیپ ایرانی در عزاداری‌ها با واژه رکیک ” دیوث “زنان در عزاداری‌های امروزی و عزاداری‌های مدرنِ محرّم در ایران ، ...

ببینید »

صفحه یک پنجشنبه 23 آبان

“صفحهِ یک”، خوانشی خلاق و کاوشی روزانه بر اهم رویداد‌ها ، رویکرد‌ها ، گزیده گفتگو‌ها و گزارش‌های منتشره روزنامه‌های هر روز ایران در “ایران فردا “

ببینید »

صفحه یک چهارشنبه 22 آبان

“صفحهِ یک”، خوانشی خلاق و کاوشی روزانه بر اهم رویداد‌ها ، رویکرد‌ها ، گزیده گفتگو‌ها و گزارش‌های منتشره روزنامه‌های هر روز ایران در “ایران فردا “

ببینید »

صفحه یک سه شنبه 21 آبان

در این شماره می‌بینید : نویسنده روزنامه الجدیه عربی‌ : خود کامگی آیات الله خامنهٔ‌ای زاییده ، عشق‌های افراطی ایرانیان به خدا سازی‌های زمینی‌ است .

ببینید »

صفحه یک دوشنبه 20 آبان

“صفحهِ یک”، خوانشی خلاق و کاوشی روزانه بر اهم رویداد‌ها ، رویکرد‌ها ، گزیده گفتگو‌ها و گزارش‌های منتشره روزنامه‌های هر روز ایران در “ایران فردا “

ببینید »

صفحه یک جمعه 17 آبان

در این شماره می‌بینید : حکایتی راز آمیز از ” مرگ آگاهی‌ ” در میا‌ن سه‌ گونه جانوری نمایی از کاخ‌های مجلل مردان فوتبال ایران در نیاوران همراه با عکس‌هایی‌ از پنت هاوس کریم باقری و ...

ببینید »