001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

صفحه یک

“صفحهِ یک”، خوانشی خلاق و کاوشی روزانه بر اهم رویداد‌ها ، رویکرد‌ها ، گزیده گفتگو‌ها و گزارش‌های منتشره روزنامه‌های هر روز ایران در “ایران فردا “

صفحه یک جمعه 8 آذر

در این شماره می‌بینید : زیباکلام : روحانی واحمدی نژاد هر دوعوام فریبند دیدگاه‌های تحلیلی سالار سیف الدینی در خصوص منشور حقوق شهروندی و آموزش زبان‌های محلی

ببینید »

صفحه یک پنجشنبه 7 آذر

“صفحهِ یک”، خوانشی خلاق و کاوشی روزانه بر اهم رویداد‌ها ، رویکرد‌ها ، گزیده گفتگو‌ها و گزارش‌های منتشره روزنامه‌های هر روز ایران در “ایران فردا “

ببینید »

صفحه یک چهارشنبه 6 آذر

“صفحهِ یک”، خوانشی خلاق و کاوشی روزانه بر اهم رویداد‌ها ، رویکرد‌ها ، گزیده گفتگو‌ها و گزارش‌های منتشره روزنامه‌های هر روز ایران در “ایران فردا “

ببینید »

صفحه یک سه شنبه 5 آذر

در این شماره می‌بینید : همسر (مرحوم ) احمدی روشن دانشمند هسته‌ای در پاسخ به عدمِ حضور نشست روحانی : آقا اگر “سر ” بخواهد دریغ نمی‌کنیم

ببینید »

صفحه یک دوشنبه 4 آذر

“صفحهِ یک”، خوانشی خلاق و کاوشی روزانه بر اهم رویداد‌ها ، رویکرد‌ها ، گزیده گفتگو‌ها و گزارش‌های منتشره روزنامه‌های هر روز ایران در “ایران فردا “

ببینید »

صفحه یک جمعه 1 آذر

در این شماره می‌بینید : اعتیادِ یک خانواده با تمامی اعضای خانواده حتی کودکان خردسال وقتی‌ نمایندگان مجلس در نگارش معاهده غلط املایی دارند و غلط گرامری در آرم دانشگاه ایرانیان احمدی‌نژاد

ببینید »

صفحه یک پنجشنبه 30 آبان

در این شماره می‌بینید ، علی‌ بیگدلی استاد دانشگاه در تهران : یک چیزی را ما ایرانیان باید به خاطر داشته باشیم ، به جای اینکه به نقش دولت‌های دیگر مانند عربستان سعودی به پردازیم ، ...

ببینید »

صفحه یک چهار شنبه 29 آبان

“صفحهِ یک”، خوانشی خلاق و کاوشی روزانه بر اهم رویداد‌ها ، رویکرد‌ها ، گزیده گفتگو‌ها و گزارش‌های منتشره روزنامه‌های هر روز ایران در “ایران فردا “

ببینید »