پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری 13 فروردین

با درود فراوان حضور شما نازنینان و همراهان تلویزیون ایران فردا. “پنجره ای رو به خانه پدری” امروز را با شعری از دکتر علی رضا نوریزاده آغاز میکنیم و سپس با نگاهی به مذاکرات لوزان به ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری 12 فروردین

با درود فراوان حضور شما نازنینان و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. “پنجره ای رو به خانه پدری” امروز را با شعری زیبا از دکتر علی رضا نوریزاده میگشاییم و سپس با اشاره ای به مذاکرات ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 7 فروردین

با درود فراوان حضور شما نازنینان و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. پنجره ای رو به خانه پدری امروز جمعه 7 فروردین ماه را با شعری زیبا از دکتر علی رضا نوریزاده میگشاییم و سپس بلافاصله ...

ببینید »