پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 21 اسفند

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا امروز جمعه 21اسفندماه سال 1394 برابر با یازدهم مارس سال 2016 میلادی پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 14 اسفند

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا امروز جمعه 14اسفندماه سال 1394 برابر با چهارم مارچ سال 2016 میلادی پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر اشعار ...

ببینید »