پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۶ مهر

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. امروز جمعه 16 مهرماه سال 1395، برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوریزاده آغاز میکنیم. پس از آن شما را در ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۴ مهر

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. امروز چهارشنبه 14 مهرماه سال 1395 برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علی رضا نوریزاده آغاز میکنیم. در ابتدای برنامه امروز به ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 12 مهر

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. امروز دوشنبه 12 مهر ماه سال 1395 برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علی رضا نوریزاده آغاز میکنیم. در ابتدای این شماره ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 9 مهر

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. امروز جمعه نهم مهر ماه سال 1395 برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علی رضا نوریزاده آغاز میکنیم. در ابتدای برنامه امروز ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری پنج شنبه 8 مهر

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. امروز پنجشنبه 8 مهر ماه سال 1395 برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علی رضا نوریزاده آغاز میکنیم. در ابتدای برنامه امروز ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 7 مهر

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. امروزچهار شنبه 7 مهرماه سال 1395 برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علی رضا نوریزاده آغاز میکنیم در نیمه نخست برنامه امروز ...

ببینید »