گلگشت

گلگشت یکشنبه 10 فروردین

در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقایان حسن شریعتمداری کارشناس مسایل سیاسی و اجتماعی و ایرج مصداقی نویسنده، فعال حقوق بشر و زندانی سابق سیاسی. با ما همراه باشید و نظرات خود را ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 3 فروردین

در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای ایرج مصداقی نویسنده، فعال حقوق بشر و زندانی سابق سیاسی، در ارتباط با ملاقات کاترین اشتون با مادر ستار بهشتی و همچنین نگاهی می اندازیم به ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 25 اسفند

میهمان این شماره از گلگشت دکتر علی نیری استاد دانشگاه و چهره ای سرشناس در زمینه های سیاسی اجتماعی و علمی هستند، که در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به خاطرات ایشان در ایام نوروز و ...

ببینید »

گلگشت – هولوکاست قسمت سوم

در برنامه این هفته گفتگوی خود را ادامه می دهیم با آقای دکتر اردشیر بابک نیا نویسنده کتاب “هولوکاست ستمگری انسانها به انسانها” که در چهار جلد به بررسی ریشه ها و علل وقوع هولوکاست پرداخته ...

ببینید »

گلگشت – هولوکاست قسمت دوم

در این قسمت از گلگشت گفتگوی خود را ادامه می دهیم با آقای دکتر اردشیر بابک نیا نویسنده کتاب “هولوکاست ستمگری انسانها به انسانها” که در چهار جلد به بررسی ریشه ها و علل وقوع هولوکاست ...

ببینید »

گلگشت – هولوکاست قسمت اول

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت آقای دکتر اردشیر بابک نیا نویسنده کتاب “هولوکاست ستمگری انسانها به انسانها” هستند که در چهار جلد به بررسی ریشه ها و علل وقوع هولوکاست پرداخته اند. با ما همراه ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 27 بهمن

میهمان این شماره از گلگشت آقای دکتر علی نیری استاد دانشگاه و چهره ای سرشناس در زمینه های سیاسی اجتماعی و علمی هستند که با ایشان در ارتباط با روزهای انقلاب در ایران گفتگویی خواهیم داشت. ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 20 بهمن

میهمان امروز حسین حجازی در گلگشت آقای دکتر سیروس مشکی وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال هستند. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده در برنامه ...

ببینید »