001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

گوناگون

ویژه برنامه در بند رژیم

“در بند رژیم” نام ویژه برنامه ایست که به زندگی ” آیت الله سید حسین کاظمی بروجردی” نگاهی می اندازد و از ظلمی که بر وی از سوی حکومت فقیهان ایران روا داشته شده است پرده ...

ببینید »

درگذشتگان سه شنبه 4 فروردین

همراه با دکتر علیرضا نوریزاده در این برنامه یادی می کنیم از عزیزان از دست رفته در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری و سیاسی که امسال در میان ما نیستند. با ما همراه باشید.

ببینید »

برنامه ویژه خبری دوشنبه 3 شهریور

در این برنامه همراه با کارشناسان سیاسی و اقتصادی به تحلیل و بررسی کارنامه یکساله دولت حسن روحانی می پردازیم. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه هستیم.

ببینید »