برنامه ویژه خبری دوشنبه 3 شهریور

در این برنامه همراه با کارشناسان سیاسی و اقتصادی به تحلیل و بررسی کارنامه یکساله دولت حسن روحانی می پردازیم. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود