Blog Archives

سوت یکشنبه 28 دی

سوت ویژه برنامه ایست ورزشی که در آن همراه با امیر خسروجردی سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای دنیای ورزش و همچنین هر هفته با دعوت از مربیان و پیشکسوتان رشته های ورزشی مختلف به بحث ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 26 دی

ایران: ۴۲ سال پس از رفتن شاه میهمانان: آقایان الهیار کنگرلو و کامران (شهروند/تهران) جمعه ۲۶ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »